infoblokk_kedv_final_CMYK_-ESZA_512.jpg EFOP-2017_JKH300x207.jpg

    MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 

A kedvezményezett neve: Drávagárdony Község Önkormányzata
A projekt címe: EGYÜTT EGYMÁSÉRT „JÓ KIS HELY” KÖZÖSSÉGI TÉR DRÁVAGÁRDONYBAN
Szerződött támogatás összege: 44 000 000,- Ft.
  
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: 
AJÓ KIS HELY” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető módon biztosítsa a településen élő 0-25 éves korosztály, és szüleik számára.
A
JÓ KIS HELY” célja, hogy a hátrányos élethelyzetből induló 0-3 éves gyerekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget, illetve lehetőséget arra, hogy veleszületett jó képességei zökkenőmentesen fejlődjenek, fejlessze készségeiket, és előkészítse az óvodára, majd később az időben történő iskolakezdés lehetőségére. 
A közösségi tér és a nyújtott szolgáltatások segítik a nélkülözésben élő családok gyerekeinek fejlődési elmaradásainak megelőzését.
Segítik, hogy a szülőkkel, családtagokkal és más, a gyerek számára fontos személyekkel jó kapcsolat alakuljon ki, bevonják a szülőket a gyerek nevelésébe, pozitív mintákat közvetítenek, aktív kapcsolatot alakítanak ki a családokkal, a település intézményeivel és a lakóközösség egészével.
A
JÓ KIS HELY" közösségi tér olyan szolgáltatást biztosít mind a gyermekek, mind a családok számára, amely elősegíti a szociális, érzelmi fejlődésüket, javítja az egészségi állapotukat, fejleszti a nyelvi, kommunikációs, tanulási képességeiket, felkészíti őket az intézményrendszerhez való alkalmazkodásra, erősíti a családot, praktikus életvezetési ismereteket nyújt és képes kialakítani az érintettekből egy egymást támogató, megtartó közösséget.             
A
projekt keretében a 
JÓ KIS HELY" szolgáltatásait ingyenesen, mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül nyújtja, ezen belül elsődleges célcsoportja a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok, valamint szüleik. További célcsoport a helyi és tágabb közösség, melyben a gyermekek, a fiatalok és a nyugdíjasok élnek, a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.
Szakemberek jelenléte a 
JÓ KIS HELY"-en:
Logopédus, Védőnő, Fejlesztőpedagógus, Gyógytornász, Családsegítő, Addiktológus 
Programjainkból néhány:

 - Baba-mama klub;
 - Közös játék a szülőkkel;
 - Kézműves foglalkozások;
 - Adósságkezelés;
 - Tanulást, iskolai felzárkózást segítő programok;
 - Mozdulj program;
 - Főzőcske klub;
 - Kirándulások;
 - Segítőkész - informatikai és adminisztrációs segítségnyújtás.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.09. - ami a COVID-19 miatt
                                                       2022.04.30. - ra módosult!
Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00017

Visszalép.png